Strolled around in the snow in this minus-20-degrees-friendly-look. I can tell you that I have many layers underneath these clothes. That's how the northen life is during this time of the year. So as the nordic women I am I faced the cold with both pride and strenght, haha. Have a lovely monday buddies, hug!

-

Strosade i snön iklädd 20-minus-grader-vänlig look.Finns både det ena och det andra under denna dress. Lite underställ och annat smått och gott. Men det är ju lite så det är denna tiden på året här i norden. Som den nordiska kvinna jag är tar jag kylan med stolthet och styrka, haha. Ha en härlig måndag gänget, kram och så vidare.Likes

CommentsI love travelling, I love to discover new places. I don't travel to escape life, I travel so life doesn't escape me. Life is too short to just staying in one place, just to be in the "comfort zoon". Sometimes it feels great to have something stability in life, a place to return to. But as important as this stability can be is also the unstable. The opportunity to travel around the world is important and instructive. And travelling is not only about taking stunning photos for instagram, it's about meeting people, see other cultures and get inspired - grow as person. If it wasn't for my first backpacking trip last year, I wouldn't be the person I am today. All I wanna do next is to go for another life trip. To become even stronger and richer both when it comes to experiences and places. Have you been on your life's journey yet? Or do you wanna go? Maybe you have one of those trips around the corner?


-


Jag älskar att resa, älskar att upptäcka nya platser. För min del handlar det inte om att fly livet, utan det handlar om att livet inte får fly ifrån mig. Att livet är för kort för att bara vistas på samma plats, att bara befinna sig i sin "comfort zoon". Ibland är det skönt att ha en stabilitet i livet, en plats att återvända till. Men lika viktig som denna stabilitet kan vara är även det ostabila. Möjligheten att resa runt i världen är viktig och lärorik. Och det handlar inte enbart om att fota fina bilder att dela på instagram, det handlar även om att möta människor, se andra kulturer och inspireras - att växa som person. Om jag inte begav mig ut på min livs resa förra året, hade jag inte varit den person jag är idag. Nu längtar jag bara efter att få ge mig ut på ännu en av livets resor. Att få bli ännu starkare och rikare gällande erfarenheter och platser. Har du varit på en av livets resor ännu? Eller finns det en första som lurar runt hörnet?
Likes

Comments


PREVIEW


I know that the snow falls, that the sunrays will find a way through the darkness. I know that while I'm writing this lyric someone out there is falling for someone. Someone who either gets this person to shine as a sunray or causing this person to fall down into the darkness. But no matter what, and how dark it feels like sometimes there's always a chance for sunlight. While the snow falls, someone is falling. While the snow is melting, some person does as well. And while the sun is shining through the darkness, someone out there gets sunlight in life. The light that gives hope. Whether the "fall" is positive or negative we all will be in the "falling down" situation sometimes. But that's okey, just how it is. Fall freely, but do not trust that someone or something will catch you.


-


Jag vet att snön faller, att solstrålarna letar sig genom allt mörker. Jag vet också att samtidigt som jag skriver faller någon där ute för någon. Någon som antingen får denna person att lysa som en solstråle, eller som får personen att falla pladask ner i det där mörkret. Men oavsett hur lotten faller och hur mörkt det kan kännas så finns det alltid någonstans en chans för solljus. Medan snön faller, faller någon. Medan snön smälter, smälter någon. Medan solstrålar tränger igenom mörker, letar sig ljuset in i livet hos någon där ute. Ljuset som ger hopp. Oavsett om fallet är positivt eller negativt så faller vi alla ibland. Men det är okej, det är liksom så det är. Fall fritt, men lita inte till att någon eller något tar emot dig.Likes

CommentsKnitted sweater in collaboration with ChiquelleINSPO FOR THIS LOOK

Faux Fur HERE HERE HERE

Denim HERE HERE HERE

- Adlinks -I have said goodbye to my winter wonderland for this time and find myself back in the Gothenburg area once again. Seems to be sledge weather here as well since the snow decided to make a "cameo" while I was away. After all I prefer to be in the mountains in Norway, just to be close to the nature. That's my thing you know.


-


Nu har jag sagt hej då till mitt vinterland för denna gång och befinner mig återigen i göteborgstrakten. Verkar vara lite pulkaväder här också då snön verkar ha gjort entré medan jag varit borta. Men jag föredrar trots allt att vara i fjällen och i Norge. Att få vara nära naturen det är min grej det.
Likes

CommentsFAUX FUR

HERE HERE HERE

- Adlinks -


Happy New Year Lovers!

I hope that you guys have had an amazing start of 2017. I have spent my days in our holiday house in Norway. When I can't be in New Zealand I need to be in my favorite country Norway. It's so lovely here, I wanna stay forever.

-

Gott Nytt År Älskare!

Jag hoppas att ni alla har haft en fantastisk start av 2017. Jag har spenderat dessa dagar i vår stuga i Norge. När jag inte kan vara i Nya Zeeland så måste jag vara i favoritlandet Norge. Det är så härligt här, jag vill stanna för alltid.Likes

CommentsPREVIEW


When you feel bad, it's so easy to look back and so difficult to look ahead. When you feel good, it's so easy to look ahead and so difficult to look back.

Hey beauties, I hope you're enjoying life and 2016 with just two days left to New Year's Eve. How are you going to celebrate? For my part, I will have a cozy New Years Eve this year and spend time with my family. We're going to Norway and Trysil. I think that's what I need right now, just be up in the mountains and take it easy and relax a bit. It's like therapy for my body and soul.

-

När man mår dåligt är det så enkelt att se tillbaka och så svårt att se framåt. När man mår bra är det så enkelt att se framåt och så svårt att se tillbaka.

Hej fina, hoppas ni trivs med tillvaron och njuter av 2016 så här ett par dagar kvar till det nya året. Hur firas det nya året in runt om i stugorna? Själv tänker jag fly från Göteborg för att fira med familjen i Norge, Trysil. Jag behöver nog en lugn nyår i år. Att få tillbringa tid med familjen i fjällen är som terapi både för kropp och själ.Likes

CommentsINSPO FOR THIS LOOK

HERE HERE HERE HERE HERE

- ADLINKS


I Feel it coming - The Weeknd


This is how I looked like when I strolled the streets of Munich. I love that city. Munich feels like a big city sometimes, and more like a small village sometimes. There are many opportunities in the area as well. You can go to the alps, visit some cozy villages in Austria and it's not too far to the mediterranean ocean.

"My soul hurts a little, still hurting inside. The awareness that it was a year ago I met someone I thought I would meet again makes me thinking about it. How something was mutual but is no longer. And how a holiday flirt turns into something more. How much it hurts when it's still on your mind, and you have feelings left. When it's in your head, stomach and heart. When you need to belive that it's getting better, that you one day will be fine. But if love were easy it wouldn't mean anything. What now matters is to have the strength, keep fighting and use the energy for anything else. But also dare to think and hope that it's possible to feel the same again. That the emotions are taking the "right direction" one day, the emotions that you can't control. Although the road leading to a new person or leads back again everything's gonna be alright. One day."

/ Me.


-


Så här såg jag ut när jag strosade runt på Münchens gator. Jag älskar den staden, den känns som en storstad ibland, som en by ibland. Dessutom finns många möjligheter i området. Det går att åka till alperna, besöka mysiga byar i Österrike men också ligger medelhavet inte alltför långt bort.

"Inombords svider själen lite. Medvetenheten om att det var ett år sedan jag träffade någon som jag trodde jag skulle träffa igen gör att jag denna tid påminns. Jag påminns om hur något som en gång var ömsesidigt inte längre är det. Om hur en semesterflirt som egentligen inte skulle få lov att spöka en längre tid. ändå gör det. Hur ont det kan göra när känslor vägrar lämna huvudet, magen och hjärtat. Att varje dag behöva tänka det blir bättre är tungt. Men hade kärlek varit enkelt skulle det inte betyda något. Det som nu betyder något är att ha styrkan, att försöka kämpa, uppehålla sig, använda energin åt något annat. Men också att våga tänka och hoppas att det en dag går att känna så här igen. Att faktiskt känslorna väljer att styra i "rätt riktning" en dag, de känslor som inte går att styra. Även om den vägen leder till en ny person eller leder tillbaka igen så kommer det bli bra. En dag."

/ Mig.Likes

Comments

Wishing you the most lovely Christmas and New Year filled with joy and love! You are the best and kindest people on the earth and I'm so thankful for your support. I'm so thankful over all those nice words and comments you give me every single day. No words can possible be enough to describe how I feel for you guys. Lots of love to you.

I hope you all will get an amazing year called "2017" with new experiences, love, possibilities and so on. I hope that every single person out there will get the chance to get closer to their dreams. That you will spend this upcoming year by doing things you love. Don't care about what other people thinking, what they are doing - just do what you want. Follow your dreams and follow your heart.


-


Önskar er den mest fantastiska julen och nyåret fyllt av glädje och kärlek. Ni är de bästa och snällaste människorna på jorden och jag är så tacksam för er support. Jag är tacksam för alla de fina orden och för de kommentarer som ni och du ger mig varje dag. Finns inga ord som är tillräckliga att beskriva hur jag känner för er. Mycket kärlek!

Jag hoppas att du får ett fantastiskt 2017 innehållandes nya erfarenheter, kärlek, möjligheter med mera. Jag hoppas att varenda en utav er får chansen att komma närmare era drömmar. Att du detta kommande år gör saker du älskar. Bry dig inte om vad andra tänker, vad andra gör - gör vad du vill. Följ dina drömmar och följ ditt hjärta.Likes

Comments


In the beginning of 2016 I were still in New Zealand. I enjoyed my last days there by the lake in Queenstown with people that meant so much to me.

-

I början av 2016 var jag fortfarande i Nya Zeeland. Jag njöt av mina sista dagar där vid en sjö i Queenstown tillsammans med personer som betydde så mycket för mig.

I left New Zealand and went home for winter in Sweden. I wasn't ready to go home, I wanted to travel even more. So I went home for 1,5 week and then I went to...

-

Jag lämnade Nya Zeeland och åkte hem för vinter i Sverige. Jag var inte redo att åka hem, jag vill resa mer. Så jag åkte hem i 1,5 vecka och sedan åkte jag vidare...

My heart brought me to Asia. I spent almost three months in Thailand, Malaysia and the Philippines.

-

Mitt hjärta förde mig till Asien. Jag spenderade nästan tre månader i Thailand, Malaysia och Filippinerna.


The weekend after I arrived back home in Sweden I went to Norway for skiing and relaxing. One day I were on the beach, the next day in Norway skiing. Life is about contrasts.

-

Helgen efter att jag anlände hemma i Sverige åkte jag till Norge för skidåkning och för att koppla av. En dag var jag på stranden, en annan dag i Norge för att åka skidor. Livet handlar om kontraster.

When back in Sweden I worked a lot and wore bohemian clothes.

-

När jag var tillbaka i Sverige jobbade jag mycket och bar bohemiska kläder.

Visited Austria and my lovely friend Nina. We travelled around the country. We went to Innsbruck, Salzburg, Five Fingers etc. I fell in love with Austria - amazing place.

-

Besökte Österrike och min härliga vän Nina. Vi reste runt i landet och besökte Innsbruck, Salzburg, Five fingers etc. Jag blev förälskad i Österrike - en fantastisk plats.

I saw my favorite band Coldplay live in Stockholm and had a photoshoot in this fortress on the way home.

-

Såg mitt favoritband Coldplay live i Stockholm och hade en photoshoot i detta fort på vägen hem.

Spent the summer in Sweden. I love the Swedish summer. I also went for a weekend to London to visit some people I've got to know during my New Zealand trip.

-

Spenderade sommaren i Sverige. Jag älskar den svenska sommaren. Åkte även på en weekend till London för att besöka några personer jag lärde känna i Nya Zeeland.

Had some collaborations and went to Munich for the Octoberfest!

-

Hade några samarbeten och åkte till München för Oktoberfest!

Created this look for Halloween.

-

Skapade denna look inför Halloween.

Dressed for pre autumn and autumn.

-

Klädd för pre höst samt höst.

Travelled around Germany, Austria and Tjeck Republic with friends.

-

Reste runt i Tyskland, Österrike och Tjeckien med vänner.
Likes

CommentsIt's not only the light and sun interacting with nature that creates reflections. Life contains reflections. How you treat others is a reflection of yourself. And treat others how you want to be treated. And one day all your hard work will pay off. All the time you spent, all the energy you use will be worth it. You just have to be patient, be persistent and realize that things take time. Once you realized that you will achieve success whether it's about career, relationships or something else.


-


Det är inte enbart ljuset och solen i samspel med naturen som skapar reflektioner. Livet innehåller reflektioner. Så som du behandlar andra kommer du själv att bli behandlad. Det du gör och kämpar för kommer att löna sig en dag. Oftast brukar all tid som läggs ner, all energi att generera tillbaka en dag. Det gäller bara att ha tålamod, vara ihärdig och inse att saker och ting tar tid. När du inser det kommer du att nå den framgång du vill nå. Oavsett om det gäller karriär, relationer eller något annat.Likes

Comments